WebDesign © zemelva 2001-2008Ch. F´OSEPH ZE ZEMĚ LVA
Alter 6,5 Jahre

Spezial-Zuchtschau Peruc u Loun 18.10.2008
Siegerklasse - V1, CACK (Richter: Ing. R. Fiala)

Photo: Kateřina Pejšová http://www.bilyboxer.info/

» vollständigen Photogalerie: