WebDesign © zemelva 2001-2008JCh. JOPHELINN ZE ZEMĚ LVA
Spezial-Zuchtschau Dobřany 20.09.2008
Siegerklasse - V1, CACK, KSA, Schönster Boxer (BOB) (Richter: A. Karban)

ICh. ESTEPHANNIE ZE ZEMĚ LVA
Spezial-Zuchtschau Dobřany 20.09.2008
Veteranklasse - V1, Sieger Klasse, Schönster Veteran (Richter: M. Auterský)